1   ต.ค. วันผู้สูงอายุสากล/วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
4   ต.ค. วันสัตว์โลก
5   ต.ค. วันนวัตกรรมแห่งชาติ/วันครูโลก
6   ต.ค. วันสารทไทย
8   ต.ค. วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
9   ต.ค. วันไปรษณีย์โลก
10   ต.ค. วันสุขภาพจิตโลก
12-15   ต.ค. สอบปลายภาค
13   ต.ค. หยุดวันคล้ายวันสวรรคต ร.๙ (ธุรการเปิดปกติ)
14   ต.ค. วันสายตาโลก (ตรงกับพฤหัส สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนตุลาคมของทุกปี)
14   ต.ค. 14 ตุลา ประชาธิปไตย
15   ต.ค. วันล้างมือโลก
16   ต.ค. วันอาหารโลก
17   ต.ค. วันตำรวจแห่งชาติ (เปลี่ยนจากวันที่ 13 ตั้งแต่ปี 2560)
19   ต.ค. วันเทคโนโลยีไทย
21   ต.ค. วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ / วันออกพรรษา
21   ต.ค. วันพยาบาลแห่งชาติ/วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จย่า/วันรักต้นไม้แห่งชาติ
22   ต.ค. วันชดเชยปิยมหาราช (กรณีพิเศษ) ธุรการทำงานปกติ
23   ต.ค. วันปิยมหาราช (ธุรการเปิดปกติ)
24   ต.ค. วันสหประชาชาติ/วันโปลิโอโลก
29   ต.ค. วันสะเก็ดเงินโลก
31   ต.ค. วันฮาโลวีน/วันออมแห่งชาติ