1   ส.ค. วันสตรีไทย
4   ส.ค. วันสัตวแพทย์ไทย/วันสื่อสารแห่งชาติ
6   ส.ค. วันสมาธิโลก
7   ส.ค. วันรพี บิดาแห่งกฎหมายไทย
8   ส.ค. วันอาเซียน / วันแมวสากล
12   ส.ค. วันแม่แห่งชาติ / วันสารทจีน (เฉพาะปีนี้ที่ตรงกับวันแม่)
16   ส.ค. วันสันติภาพไทย
18   ส.ค. วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
22   ส.ค. วันคนถนัดซ้ายสากล
26   ส.ค. วันสุนัขสากล
30   ส.ค. กิจกรรมซ้อมหนีไฟ